Càng mua càng... nhiều?

    Báo Hà Nội Mới
    1 đăng lạiGốc

    (HNM) - Câu chuyện cá tra ở Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) vẫn chưa thể kết thúc, mặc dù đã có chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, Bộ NN và PTNT cũng như các địa phương.

    Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/42/173400