Càng mở rộng dân chủ, dân càng tin

    Báo Người Lao Động
    Gốc

    Sáng 15-8, Thành ủy TPHCM tổ chức Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 30-CT/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở (QCDCCS).

    Nguồn NLĐ: http://www.nld.com.vn/tintuc/chinh-tri-xa-hoi/235815.asp