Cảng mở Cát Lái… chưa "mở"

    Báo Công An Nhân Dân
    Gốc

    Dựa trên Quy chế thí điểm được ban hành kèm theo Quyết định số 37/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, tháng 5/2006 khu vực cảng mở Cát Lái (thuộc Công ty Tân Cảng Sài Gòn) chính thức đi vào hoạt động. Tuy nhiên, trong quá trình hoạt động, khu vực cảng mở Cát Lái chưa thật sự "mở"…

    Nguồn CAND: http://www.cand.com.vn/vi-VN/kinhte/2008/11/103708.cand