Càng hiểu, càng thấy yêu quê hương hơn

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Về Việt Nam lần này nhận thấy đất nước đang ngày càng đổi mới. Tuy nhiên nhìn chung cuộc sống vẫn còn vất vả, em rất xúc động và muốn làm một việc gì đó cho quê hương.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=53&NewsId=77683