Cảng Hậu Giang đón tấn hàng thứ một triệu

Truyền Hình Thông Tấn
VNEWS
Gốc

Chiều ngày 8/12, Công ty dịch vụ hàng hải Hậu Giang, tỉnh Hậu Giang đã tiếp nhận đón tấn hàng thứ 1 triệu của năm 2023.

Nguồn VNEWS: https://vnews.gov.vn/video/cang-hau-giang-don-tan-hang-thu-mot-trieu-104007.htm