Cảng hàng không áp dụng khung giá mới với dịch vụ tra nạp xăng dầu

Bộ GTVT vừa ban hành khung giá dịch vụ tra nạp xăng dầu hàng không và dịch vụ sử dụng hạ tầng hệ thống tra nạp ngầm cung cấp nhiên liệu tại cảng hàng không, sân bay.

Theo đó, giá dịch vụ của cảng hàng không, sân bay có sản lượng tra nạp xăng dầu từ 30.000 tấn/năm là từ 275.000 - 550.000 đồng/tấn; cảng hàng không, sân bay có sản lượng tra nạp từ 3.000 đến dưới 30.000 tấn/năm là từ 415.000 - 830.000 đồng/tấn.

Giá dịch vụ sử dụng hạ tầng hệ thống tra nạp ngầm cung cấp nhiên liệu tại cảng hàng không, sân bay đối với chuyến bay quốc tế được áp dụng từ 25 - 45 USD/tấn; đối với chuyến bay quốc nội là từ 562.500 - 1.012.500 đồng/tấn.

Bích Thảo