Càng già càng dễ lấy vợ

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Năm kia chú bảo "mày là đứa khá trong họ, có yêu ai thì cũng phải kiếm được người đẹp đẹp cho các em nó nhìn, dâu trưởng thì phải đảm đang, trong tháo ngoài vát để còn... "

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=54&NewsId=86343