Cảng Đà Nẵng: Lãi trước thuế 9 tháng 122 tỷ đồng, đạt 87% kế hoạch

CTCP Cảng Đà Nẵng (UPCoM: CDN) vừa công bố BCTC quý 3/2016 với doanh thu tăng 10% lên 136.2 tỷ đồng, tuy nhiên lãi ròng xấp xỉ cùng kỳ năm trước đạt 27 tỷ đồng do biên lãi gộp sụt giảm.

Cảng Đà Nẵng: Lãi trước thuế 9 tháng 122 tỷ đồng, đạt 87% kế hoạch - Ảnh 1

Cụ thể trong quý 3, giá vốn hàng bán tăng 17% làm lợi nhuận gộp giảm nhẹ 2% còn 47 tỷ đồng. Chi phí quản lý giảm 15% ở mức 14.7 tỷ đồng chủ yếu do giảm chi phí lương. Lợi nhuận sau thuế của Công ty không thay đổi nhiều so với cùng kỳ, đạt 27 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2016, CDN có doanh thu 405.7 tỷ đồng, tăng 16% so với 9 tháng năm 2015. Doanh thu tài chính tăng gần 4 lần lên mức 34.6 tỷ đồng do bán các khoản đầu tư và lãi tiền gửi. Lợi nhuận trước thuế 122 tỷ đồng, tăng 35%, lợi nhuận sau thuế 97.6 tỷ đồng, tăng 37%.

Như vậy Công ty đã thực hiện được 78% kế hoạch doanh thu và 87% lãi trước thuế (kế hoạch tương ứng là 521 tỷ đồng và 140 tỷ đồng).