Cảng biển VN cạnh tranh yếu

    Gốc

    Năm 2006, lượng hàng hóa thông quan các cảng biển VN đã lên đến 154,498 triệu tấn, tăng 11,2% so với năm 2005 và vượt xa quy hoạch đề ra năm 1999. Theo dự báo của Cục Hàng hải VN, đến năm 2010, lượng hàng hóa sẽ đạt 200 triệu tấn và đến năm 2020 sẽ đạt 400 triệu tấn.

    Nguồn Người Lao Động: http://www.nld.com.vn/tintuc/kinh-te/206673.asp