Canada yêu cầu các công ty dầu mỏ giảm phát thải

Chính phủ Canada mới đây đã công bố kế hoạch thúc đẩy các công ty năng lượng và khí đốt giảm phát thải vào năm 2030, bằng cách áp dụng hệ thống mua bán phát thải.

Nguồn VNEWS: https://vnews.gov.vn/video/canada-yeu-cau-cac-cong-ty-dau-mo-giam-phat-thai-104036.htm