Canada lập kế hoạch chống tin tặc

    Báo Sài Gòn Giải Phóng
    Gốc

    Chính phủ Canada vừa công bố kế hoạch xây dựng một chiến lược an ninh mạng nhằm chống lại hành động xâm nhập của tin tặc nước ngoài vào những hệ thống máy tính “nhạy cảm” của quốc gia này.

    Nguồn SGGP: http://www.sggp.org.vn/thegioi/2009/4/187071