Canađa hỗ trợ lao động Thái Bình đi làm việc ở nước ngoài

Tỉnh Thái Bình đã tiếp nhận dự án "Sự trở về an toàn" do Hội Y tế Công cộng Canađa hỗ trợ thông qua Tổ chức Health Bridge Canada tại Việt Nam.