Canađa đánh giá VN là thị trường năng động

    1 đăng lạiGốc

    Tờ tuần báo Embasy của Canađa ngày 14/11 cho biết là một thị trường năng động và đang phát triển, Việt Nam đang ngày càng thu hút các nhà đầu tư nước này.

      Nguồn VTC News: http://www.vnanet.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/223370/Default.aspx