Canada, Australia chung sức đấu tranh với 'những gã khổng lồ Internet'

Canada, Australia chung sức đấu tranh với 'những gã khổng lồ Internet'

Canada, Australia chung sức đấu tranh với 'những gã khổng lồ Internet'

Canada, Australia chung sức đấu tranh với 'những gã khổng lồ Internet'

Thủ tướng Canada Justin Trudeau và người đồng cấp Australia Scott Morrison đã nhất trí hợp tác để yêu cầu...