Cần xác định cụ thể đối tượng của dự án Luật Đa dạng sinh học

(NLĐ) - Tiếp tục chương trình phiên họp thứ 7, sáng 31-3, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật Đa dạng sinh học.