Cần truy trách nhiệm lãnh đạo TTYT Gia Lâm vụ máy siêu âm hết date vẫn tiến hành siêu âm cho bệnh nhân?

1 máy đã thanh lý, 12 máy chờ thanh lý, 9 máy đã hỏng nhiều lần là số lượng máy siêu âm tại TTYT huyện Gia Lâm hiện nay.

Cần truy trách nhiệm lãnh đạo TTYT Gia Lâm vụ máy siêu âm hết date vẫn tiến hành siêu âm cho bệnh nhân? - Ảnh 1

Trung tâm y tế huyện Gia Lâm.

Con số đáng kinh ngạc

Một con số đáng kinh ngạc khi Sở Y tế Hà Nội báo cáo về tình trạng sử dụng trang thiết bị của Trung tâm y tế huyện Gia Lâm.

Trung tâm y tế huyện Gia Lâm có tổng số 22 máy siêu âm thì có: 1 máy đã thanh lý (Trạm y tế xã Yên Thường), 12 máy đã hỏng đang làm thủ tục thanh lý, 9 máy đang sử dụng nhưng đã hỏng nhiều lần.

Qua số liệu mà Trung tâm y tế huyện Gia Lâm và Sở Y tế Hà Nội báo cáo có thể thấy rõ được số máy siêu âm đã đắp chiếu là 13 máy. Số máy hỏng nhiều lần là 9 máy. Máy hỏng nhiều lần nhưng vẫn sử dụng vậy thì chất lượng, kết quả siêu âm có được đảm bảo?.

Đối lập với những con số đáng thất vọng của các máy siêu âm là những con số đáng kinh ngạc của người được siêu âm.

“Theo kết quả siêu âm đối với 22 xã, thị trấn trên địa bàn huyện Gia Lâm trong công tác khám chữa bệnh và trong đợt chiến dịch từ 2012 đến tháng 8/2016 như sau… Yên Thường tổng số siêu âm đầu năm 2016 là 194 trường hợp.”

Người lập số liệu để báo cáo đã không để ý khi máy siêu âm của xã Yên Thường đã được thanh lý nhưng đến tháng 8/2016 vẫn siêu âm được 194 trường hợp.

9 máy siêu âm đã hỏng chờ thanh lý cũng có số lượng siêu âm đáng kinh ngạc, cụ thể như sau: “Tính đến tháng 8/2016: Lệ Chi (390),Dương Xá (298), Dương Quang (126) , Phù Đổng (34), Dương Quang(126), Trung Màu (194), Thị Trấn Yên Viên(156), Thị Trấn Châu Quỳ(526), Đa Tốn(142), Kiêu Kị(146), Đặng Xá(76), Đình Xuyên(0), Yên Viên(45).

Những máy siêu âm đã hỏng đang chờ thanh lý nhưng vẫn siêu âm được. Đó là những con số báo cáo có cánh của Trung tâm y tế huyện Gia Lâm cũng như Sở Y tế Hà Nội về tình trạng sử dụng trang thiết bị y tế.

Cần truy trách nhiệm lãnh đạo TTYT Gia Lâm vụ máy siêu âm hết date vẫn tiến hành siêu âm cho bệnh nhân? - Ảnh 2

Trạm y tế xã Dương Xá đã hỏng máy siêu âm và chờ thanh lý.

Cần truy trách nhiệm lãnh đạo TTYT Gia Lâm vụ máy siêu âm hết date vẫn tiến hành siêu âm cho bệnh nhân? - Ảnh 3

Trạm y tế xã Phú Thị là 1 trong 9 máy siêu âm hỏng nhiều lần.

Loạn máy siêu âm

Trạm y tế xã Yên Thường hiện tại có máy siêu âm được đặt tại phòng siêu âm, có bác sĩ trưởng trạm có chứng chỉ siêu âm.

Trong thời gian dài sử dụng 8/2013, máy bị hỏng mail, hỏng nguồn không khắc phục được. Máy được mua từ năm 2005-2006.

Vậy thì thời gian sử dụng cũng chỉ được 7 năm nhưng máy đã bị thanh lý. Sau khi thanh lý xã Yên Thường lại được nhận máy siêu âm từ Trạm y tế xã Dương Hà.

Số lượng máy siêu âm còn lại đến thời điểm này đã bị xáo trộn hoàn toàn khi 9 máy đã bị hỏng đang chờ thanh lý. 12 máy đã hỏng nhiều lần.

Có thể thấy rõ được cách mà trung tâm y tế huyện Gia Lâm xử lý đó là chỗ nào máy hỏng có thể điều chuyển máy siêu âm từ xã khác đến.

Kết luận cụ thể con số của cả huyện Gia Lâm đang sử dụng 9 máy siêu âm đã hỏng nhiều lần. Vậy trách nhiệm của Trung tâm y tế huyện Gia Lâm đến đâu khi chưa báo cáo sự việc.

Sở Y tế Hà Nội có trách nhiệm như thế nào về tình trạng sử dụng trang thiết bị y tế kém hiệu quả tại nhiều xã trên địa bàn huyện Gia Lâm?

Pháp luật Plus sẽ tiếp tục thông tin tới bạn đọc.

Hải Đăng