Cẩn trọng với ảnh hưởng của rét đậm, rét hại đến sức khỏe

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Khi nhiệt độ môi trường quá giảm gây stress do lạnh hoặc khi tổn thương hệ thống tự điều hòa thân nhiệt thì sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe con người.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=36&NewsId=120231