Cẩn trọng các lợi ích

Những động thái mới trong hoạt động quản lý khoáng sản của Việt Nam, cũng như khả năng thay đổi thuế tài nguyên khiến giới đầu tư cân nhắc hơn khi lựa chọn đầu tư vào lĩnh vực khai khoáng. [ + ]