CẦN TRẢ LẠI NGUYÊN TRẠNG ĐÌNH VĨNH TUY ĐOÀI

Đình Vĩnh Tuy Đoài, quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội được xây dựng theo truyền thống thời xưa ' cây đa, giếng nước, sân đình'. Trải qua quá trình thời gian, nay Đình Vĩnh Tuy Đoài đang bị xâm lấn và chưa thể trở lại nguyên trạng như trước đây.