Cần tổng kết mô hình 'nhất thể hóa' ở xã, thị trấn

Thực hiện chủ trương của Trung ương Đảng về thí điểm mô hình “Bí thư cấp ủy đồng thời là chủ tịch UBND” (nhất thể hóa), từ những năm 2009-2010, trên địa bàn Hà Tĩnh đã triển khai ở 16 xã, thị trấn; nhiệm kỳ 2011-2016 triển khai ở 22 xã và nhiệm kỳ 2016-2021 có 13 địa phương đang thực hiện mô hình.

Thực tế ở Hà Tĩnh cho thấy, khi thực hiện nhất thể hóa, nhiều xã như Phù Việt (Thạch Hà), Khánh Lộc (Can Lộc), Thạch Châu (Lộc Hà)… hoạt động thuận lợi, bí thư - chủ tịch nắm vững công việc, nội bộ đoàn kết, kinh tế tăng trưởng cao, các tổ chức trong hệ thống chính trị cơ sở nhiều năm đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh.

Tuy nhiên, bên cạnh đó, một số địa phương như Thạch Hưng (TP Hà Tĩnh), Hương Lâm (Hương Khê)… khi thực hiện mô hình này lại lúng túng, phong trào trì trệ, không phát huy được vai trò người đứng đầu. Điều đáng nói là một số huyện trước đây thí điểm ở nhiều xã thì nay không còn thực hiện như Can Lộc, hay giảm rất nhiều như Lộc Hà; trong khi đó, ở các huyện Cẩm Xuyên, Đức Thọ lại tiếp tục nhân rộng và ở những địa phương này, phong trào phát triển tốt.

Sau hơn 7 năm thực hiện, mô hình bí thư đồng thời là chủ tịch UBND xã ở Hà Tĩnh có nhiều ý kiến trái ngược nhau, “bên khen cũng lắm, bên chê cũng nhiều”, mà bên nào cũng có đầy đủ lý lẽ thuyết phục.

Trước thực tế đó, để có sự đánh giá đảm bảo khách quan, khoa học, tỉnh cần tổ chức tổng kết, chỉ rõ cái được và chưa được, rút ra bài học kinh nghiệm trong thực hiện mô hình để tiếp tục nhân rộng, nhất là trong lúc chúng ta đang triển khai thực hiện Kết luận 05 của BTV Tỉnh ủy về “Đề án nâng cao năng lực, đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng về sắp xếp, tinh giản bộ máy, biên chế, hoạt động hiệu lực, hiệu quả của các cơ quan, đơn vị”.

Thanh Tuấn