Cần tổ chức hợp lý các nút giao thông

    Báo Giao Thông
    Gốc

    Từ điểm giao thông được phân luồng cho đến điểm chuyển hướng giao thông quá gần nhau, dẫn đến xung đột giao thông giữa phương tiện đi thẳng và phương tiện chuyển hướng.

    Cách đây 2 tháng Hà Nội đã làm thay đổi bộ mặt của mình khi tổ chức phân luồng giao thông lại, rất nhiều chuyên gia về ATGT đã đánh giá cao cách làm này, khi ùn tắc giao thông đã phần nào khắc phục được. Tuy nhiên sau khi qua hơn 2 tháng tiếp cận với cách làm này, giao thông tại các điểm này trở nên hỗn loạn, ùn tắc lại tái diễn và là một trong những nguyên nhân dẫn đến ùn tắc giao thông tại Hà Nội thêm trầm trọng. Nguyên nhân dẫn đến sự hỗn loạn này có mấy yếu tố sau đây. Thứ nhất, tại các điểm này không có sự giám sát của Thanh tra giao thông và Cảnh sát giao thông, nên mạnh ai nấy đi, xe máy, ô tô không đi theo luồng đã được chia do đó dẫn đến ùn tắc cho cả phương tiện đi thẳng và cả phương tiện chuyển hướng. Thứ hai, Cộng thêm ý thức của người tham gia giao thông kém, khi thấy ùn tắc mạnh ai nấy đi, mỗi người cố len lên bằng được đã làm cho giao thông ùn tắc thêm trầm trọng. Thứ ba, tại các nút giao thông này, không có các đèn tín hiệu giao thông, trong khi các nút giao thông cũ, mặc dù có đèn nhưng người tham gia giao thông không tuân thủ chấp hành các tín hiệu giao thông, người đi bộ muốn sang đường cũng không sang được. Theo tôi khi tiến hành phân luồng, tại các nút giao thông này cơ quan chức năng chưa tính hết các tình huống xảy ra. Nếu tiếp tục để tồn tại các nút giao thông này, các cơ quan chức năng cần tổ chức tốt giao thông tại đây với các biện pháp như: tăng cường công tác giám sát và xử lý vi phạm, bố trí các đèn tín hiệu để giao thông không bị xung đột hoặc có điều tiết và hướng dẫn giao thông trong lúc ý thức chấp hành của người dân còn thấp. Có như vậy sẽ cải thiện được tình trạng hỗn loạn tại các điểm mới phân luồng như hiện nay.

    Nguồn Giao Thông: http://giaothongvantai.com.vn/Desktop.aspx/News/an-toan-giao-thong/Can_to_chuc_hop_ly_cac_nut_giao_thong/