Cần Thơ: Thành lập trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật

TTO - UBND TP Cần Thơ vừa quyết định cho phép thành lập Trường Trung cấp kinh tế-kỹ thuật TP Cần Thơ thuộc hệ thống trường tư thục, được tổ chức và hoạt động theo Điều lệ Trường trung cấp chuyên nghiệp ban hành kèm theo Quyết định số 43/2008/QĐ-BGDĐT ngày 29-7-2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT), có tư cách pháp nhân, được sử dụng con dấu và được phép mở tài khoản riêng tại Kho bạc nhà nước; đồng thời chịu sự quản lý nhà nước của Sở GD-ĐT TP Cần Thơ.