Cần Thơ: Sắp xếp, đổi mới hàng loạt doanh nghiệp nhà nước

    Gốc

    (SGGP 12G).- Giai đoạn 2008-2009, sẽ chuyển Công ty Xổ số kiến thiết và Công ty công trình đô thị TP Cần Thơ thành công ty TNHH một thành viên. Đồng thời, cổ phần hóa các đơn vị: Công ty Nông sản thực phẩm xuất khẩu Cần Thơ, Công ty Hội chợ triển lãm quốc tế Cần Thơ, Công ty Mê Kông, Xí nghiệp Cấp nước Hưng Phú (thuộc Công ty TNHH Cấp thoát nước Cần Thơ), Công ty Phát triển và kinh doanh nhà TP Cần Thơ.

    Nguồn SGGP: http://www.sggp.org.vn/thongtincanuoc/2008/7/159504