Cần Thơ phê duyệt dự án nâng cao năng lực cho trẻ em và thanh thiếu niên LGBTI+ tại Việt Nam

UBND TP Cần Thơ vừa có quyết định phê duyệt dự án 'Tiếng nói cầu vồng - Tăng cường sự tham gia của trẻ em và thanh thiếu niên với sự đa dạng về tính dục, giới tính trong quá trình phát triển chính sách ở Việt Nam giai đoạn 2022-2024' do Tổ chức Save the Children (SCI) tài trợ.

Mục tiêu của khoản viện trợ nhằm giúp trẻ em và thanh thiếu niên LGBTI+ tại Việt Nam được xây dựng năng lực và tạo điều kiện tham gia cho họ trong các quá trình vận động chính sách để đảm bảo vị thế xã hội của họ.

 Một hoạt động nhân rộng mô hình sinh viên tích cực tham gia công tác xã hội với người LGBI+ tổ chức tại Cần Thơ. Ảnh minh họa.

Một hoạt động nhân rộng mô hình sinh viên tích cực tham gia công tác xã hội với người LGBI+ tổ chức tại Cần Thơ. Ảnh minh họa.

Kết quả chủ yếu của khoản viện trợ nhằm giúp các tổ chức thanh thiếu niên LGBTI+ và nhà hoạt động vì thanh thiếu niên LGBTI+ được nâng cao kỹ năng lãnh đạo và chủ động tham gia vào hoạt động nâng cao nhận thức tại địa phương; cha mẹ, gia đình, bạn bè và những người ủng hộ (PFLAGS) hỗ trợ trong việc tham gia và vận động chính sách cho trẻ em và thanh thiếu niên LGBTI+;

Dự án cũng hỗ trợ thanh niên trong các trường học, đại học, cao đẳng đã được nâng cao kiến thức, tham gia có ý nghĩa vào việc bảo vệ những người LGBTI+ và ủng hộ quyền của tất cả mọi người, bao gồm cả LGBTI+; các tổ chức LGBTI+ và Quyền trẻ em được trao quyền và huy động để vận động cho quyền trẻ em và thanh thiếu niên LGBTI+; các tổ chức làm việc về quyền thanh thiếu niên LGBTI+ và quyền trẻ em hợp tác trong việc lập kế hoạch chiến lược cấp quốc gia và vận động chính sách và các quyền liên quan.

Tổng vốn của dự án: 183.734 USD, tương đương 4.266.294.599 VND. Thời gian thực hiện từ tháng 9/2022 đến tháng 12/2024. Đơn vị thực hiện: Trung tâm Công tác xã hội thành phố Cần Thơ.

Hà Vy

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/can-tho-phe-duyet-du-an-nang-cao-nang-luc-cho-tre-em-va-thanh-thieu-nien-lgbti-tai-viet-nam-178934.html