Cần Thơ: Nâng cao kỹ năng tin học ứng dụng cho người học nghề

Trung tâm (TT) Giới thiệu việc làm Thanh Niên, ngày 3.12 cho biết: TT vừa được Trung ương Đoàn đầu tư 200 triệu đồng để trang bị, nâng cấp hệ thống 24 máy tính phục vụ việc nâng cao kỹ năng tin học ứng dụng cho học viên học nghề, qua đó tăng khả năng tìm được việc làm.