Cần Thơ khởi động đề án nhà ở xã hội

    Báo Pháp Luật TP.HCM
    Gốc

    Đề án nhà ở xã hội TP Cần Thơ giai đoạn 2008-2010, định hướng đến năm 2020 đã được phê duyệt vào cuối tháng 9-2008. Trung tuần tháng 12 vừa rồi, thành phố đã chính thức...

    Nguồn PLO: http://diaoconline.vn/web/tintuc/tintucdiaoc/2008/12/24/145431/12016