Cần Thơ: Gây thiệt hại trên 3 tỉ đồng, không ai bị kỷ luật

Làm thất thoát tiền tỉ của Nhà nước nhưng không ai chấp nhận chịu kỷ luật buộc Chủ tịch UBND TP Cần Thơ phải yêu cầu làm rõ, báo cáo trước ngày 11/12.

Ngày 5/12, liên quan đến vụ cấp đất Nhà nước cho Công ty Thiên Lộc làm thiệt hại trên 3 tỉ đồng, nguồn tin riêng của Báo Gia đình Việt Nam cho biết không ai đồng ý xử lý kỷ luật đối với các cá nhân sai phạm. Theo đó, trong cuộc họp kiểm điểm ngày 6/10, tập thể và cá nhân Văn phòng Đăng ký đất đai – nơi chịu trách nhập cấp giấy đỏ cho doanh nghiệp – gồm 12 công chức, viên chức đã bỏ phiếu để thống nhất hình thức xử lý kỷ luật với các cá nhân làm thiệt hại số tiền lớn của Nhà nước, tuy nhiêu điều bất ngờ đã xảy ra là 12/12 người đã bỏ phiếu đồng ý không xử lý kỷ luật.

12 cán bộ, nhân viên bỏ phiếu cho nhau không ai phải bị kỷ luật khi làm thiệt hại tài sản Nhà nước trên 3 tỉ đồng

Sau đó, Sở Tài nguyên và môi trường Cần Thơ đã họp kiểm điểm điểm tập thể và cá nhân có liên quan. Qua một buổi làm việc mà theo lãnh đạo Sở Tài nguyên và môi trường là “với tinh thần cầu thị, nghiêm túc” thì tập thể Văn phòng Đăng ký đất đai chỉ “nhìn nhận những thiếu sót trong việc tham mưu cấp giấy và cho giao dịch bảo đảm”, còn các cá nhân chỉ “thiếu sót trong việc cập nhật thông tin, thiếu kiểm tra trong khi cấp giấy”. Tập thể và cá nhân không ai bị kỷ luật gì trong vụ việc này.

Trong Kết luận Thanh tra, chỉ rõ những tập thể, cá nhân phải chịu trách nhiệm khi làm thất thoát trên 1.155,m2 đất của Nhà nước

Riêng việc làm thiệt hại 3 lô nền biệt thự (tương đương trên 3 tỉ đồng), giám đốc Sở Tài nguyên và môi trường giao Văn phòng Đăng ký đất đai chịu trách nhiệm tham mưu thu hồi lại 3 lô đất này hoặc thu hồi tài sản khác có giá trị tương đương để khắc phụ hậu quả. Sau khi kết quả xử lý này được báo cáo về UBND thành phố Cần Thơ thì Chủ tịch UBND TP Cần Thơ đã ra công văn yêu cầu Sở Tài nguyên và môi trường Cần Thơ phải tiếp tục đề xuất rõ hơn các giải pháp xử lý, khắc phục và báo cáo trước ngày 11/12.

Video: Hệ thống nuôi bò Úc tại Cần Thơ