Cần Thơ cử 53 nhân sự đến làm việc tại Trung tâm hành chính công

Ngày 23/2, Chủ tịch UBND Thành phố Cần Thơ đã ký quyết định phê duyệt danh sách công chức, viên chức được cử đến làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố.

Theo danh sách được phê duyệt trên, có tổng cộng 53 nhân sự thuộc 15 sở và Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp Cần Thơ được cử đến làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố (Trung tâm). Trong đó, nhiều nhất là Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (8 người), kế đến là Sở Xây dựng (5 người)…

Thời gian cử công chức, viên chức đến làm việc tại Trung tâm kể từ ngày 26/2/2024 tới hết năm. Công chức, viên chức được cử đến làm việc tại Trung tâm được hưởng các chế độ, chính sách khác (nếu có) theo quy định hiện hành.

Những nhân sự trên có nhiệm vụ tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm kể từ ngày 26/2/2024.

Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố Cần Thơ bắt đầu hoạt động ngày 26/2/2024.

Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố Cần Thơ bắt đầu hoạt động ngày 26/2/2024.

Trước đó, UBND TP. Cần Thơ đã yêu cầu thủ trưởng các sở ngành trực thuộc, Trưởng Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp Cần Thơ cử công chức, viên chức tới Trung tâm hành chính công làm việc (trừ Sở Tài chính, Thanh tra thành phố, Ban Dân tộc).

Kể từ ngày Trung tâm hành chính công đi vào hoạt động UBND TP. Cần Thơ sẽ thực hiện giải thể Bộ phận một cửa Tiếp nhận và trả kết quả tại các cơ quan chuyên môn trực, Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp Cần Thơ.

Các cơ quan cũng chuyển số điện thoại sử dụng tại bộ phận một cửa của mình tới Trung tâm, chủ động thông báo cho cá nhân, tổ chức địa điểm tiếp nhận và trả thủ tục hành chính tại Trung tâm hành chính công.

Như vậy, kể từ ngày 26/2/2024, các sở ngành trực thuộc UBND TP. Cần Thơ sẽ không còn trực tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính tại trụ sở (trừ 3 cơ quan chưa chuyển về trung tâm).

Trung tâm Phục vụ hành chính công TP. Cần Thơ được UBND thành phố quyết định thành lập tháng 3/2023, là đơn vị hành chính đặc thù thuộc Văn phòng UBND Thành phố. Đây là đầu mối tiếp nhận, hướng dẫn, cung cấp thông tin, cung ứng dịch vụ trong giải quyết và trả kết quả các thủ tục hành chính cấp Thành phố.

Mục tiêu nhằm thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính theo hướng minh bạch từ khâu tiếp nhận hồ sơ đến trả kết quả; tiết kiệm chi phí, thời gian, góp phần phòng ngừa tham nhũng…

Cảnh Kỳ

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/can-tho-cu-53-nhan-su-den-lam-viec-tai-trung-tam-hanh-chinh-cong-post1614550.tpo