Cần Thơ công bố kết quả phiếu tín nhiệm lãnh đạo HĐND, UBND thành phố

Theo kết quả lấy phiếu tín nhiệm 29 người do HĐND TP. Cần Thơ bầu, đa số có kết quả đạt phiếu tín nhiệm cao. Trong đó, Phó Bí Thư thường trực Thành ủy - Chủ tịch HĐND TP. Cần Thơ Phạm Văn Hiểu có số phiếu tín nhiệm cao đạt 98%.

Sáng 7/12, Kỳ họp thứ 13, HĐND TP. Cần Thơ khóa X công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với 29 người giữ chức vụ do HĐND thành phố bầu. Tổng số đại biểu có mặt là 50/53 đại biểu.

Khối HĐND thành phố, ông Phạm Văn Hiểu – Chủ tịch HĐND TP. Cần Thơ có 49 phiếu tín nhiệm cao (98%), 1 phiếu tín nhiệm (2%).

Ông Nguyễn Xuân Hải – Phó Chủ tịch HĐND TP. Cần Thơ có 44 phiếu tín nhiệm cao (88%), 6 phiếu tín nhiệm (12%).

Ông Nguyễn Thành Đông – Phó Chủ tịch HĐND TP. Cần Thơ có 28 phiếu tín nhiệm cao (56%), 19 phiếu tín nhiệm (38%), 3 phiếu tín nhiệm thấp (6%).

Ông Trần Việt Trường - Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ bỏ phiếu.

Ông Trần Việt Trường - Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ bỏ phiếu.

Khối UBND thành phố, ông Trần Việt Trường – Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ có 37 phiếu tín nhiệm cao (74%), 11 phiếu tín nhiệm (22%), 2 phiếu tín nhiệm thấp (4%).

Ông Dương Tấn Hiển – Phó Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ có 40 phiếu tín nhiệm cao (80%), 10 phiếu tín nhiệm (20%).

Ông Nguyễn Ngọc Hè – Phó Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ có 33 phiếu tín nhiệm cao (66%), 16 phiếu tín nhiệm (32%), 1 phiếu tín nhiệm thấp (2%).

Ông Nguyễn Thực Hiện – Phó Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ có 37 phiếu tín nhiệm cao (74%), 13 phiếu tín nhiệm (26%).

Đáng chú ý, ông Hoàng Quốc Cường - Giám đốc Sở Y tế TP. Cần Thơ có 17 phiếu tín nhiệm cao (34%), 26 phiếu tín nhiệm (52%), 7 phiếu tín nhiệm thấp (14%).

Chủ tịch HĐND TP. Cần Thơ có số phiếu tín nhiệm cao.

Theo chủ tọa kỳ họp, việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động giám sát của HĐND; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của bộ máy nhà nước.

Kết quả lấy phiếu tín nhiệm góp phần đánh giá uy tín và kết quả thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao của người được lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm, giúp họ thấy được mức độ tín nhiệm của mình để tiếp tục phấn đấu, rèn luyện, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác; làm cơ sở để cơ quan, tổ chức có thẩm quyền xem xét quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng cán bộ.

Nhật Huy

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/can-tho-cong-bo-ket-qua-phieu-tin-nhiem-lanh-dao-hdnd-ubnd-thanh-pho-post1593501.tpo