Cần Thơ: 16/36 xã đạt chuẩn nông thôn mới

Theo Văn phòng điều phối xây dựng nông thôn mới thành phố Cần Thơ, đến tháng 9/2016 trên địa bàn TP Cần Thơ có 16/36 xã đạt chuẩn các tiêu chí xây dựng NTM; có 12 xã đạt từ 15 đến 19 tiêu chí; 8 xã đạt 12 đến 14 tiêu chí.

Tổng nguồn vốn huy động xây dựng NTM đến tháng 9/2016 trên 1.197 tỉ đồng, trong đó trên 530 tỷ đồng là ngân sách Nhà nước, trên 570 tỉ từ tín dụng, cộng đồng dân cư đóng góp 66, 7 tỉ đồng, doanh nghiệp đóng góp trên 19 tỉ đồng…

Theo Văn phòng điều phối xây dựng NTM thành phố Cần Thơ, nguồn vốn của thành phố để xây dựng NTM hiện không nằm trong danh mục được Trung ương trợ cấp nên đầu tư cho các xã ít và thiếu dẫn tới chậm tiến độ. Dự kiến đến cuối năm 2016, TP. Cần Thơ tiếp tục có từ 3 đến 4 xã đạt các tiêu chuẩn NTM.

Quốc Trung