CẦN THIẾT PHẢI ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH MẠNG LƯỚI ĐƯỜNG BỘ CAO TỐC

#Nhằm tìm ra định hướng dài hạn phù hợp cho hệ thống đường bộ cao tốc Việt Nam, trong đó có đường cao tốc Bắc Nam phía đông, trước yêu cầu cần thiết điều chỉnh quy hoạch đường bộ cao tốc, chiều nay, tại Hà Nội, Bộ giao thông vận tải họp về việc điều chỉnh quy hoạch mạng lưới hệ thống đường bộ cao tốc.