Cẩn thận với thông tin sức khỏe trên Internet

TT - Việc đánh giá và lựa chọn những thông tin chính xác và phù hợp qua mạng Internet không phải là vấn đề dễ dàng, nhất là lĩnh vực chăm sóc sức khỏe. Những thông tin sai lệch có thể gây ảnh hưởng lớn đến sức khỏe và tính mạng của con người.