Cận Tết, giá càng tăng

    Báo Người Lao Động
    Gốc

    Ghi nhận sáng 2-2 (26 tháng chạp) tại các chợ trên địa bàn TPHCM, không khí mua sắm đã rất sôi động. Người dân Sài Gòn ai nấy đều tranh thủ đi sắm Tết. Sức mua tăng lên bất ngờ, giá cả hàng hóa càng tăng nhanh

    Nguồn NLĐ: http://www.nld.com.vn/tintuc/kinh-te/214511.asp