CẦN TẬP TRUNG PHÂN LUỒNG HỌC SINH CHO HIỆU QUẢ

Sau 2 ngày giám sát tại một số trường nghề, sáng nay, Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội do Phó Chủ nhiệm Ủy ban Triệu Thế Hùng làm trưởng đoàn đã làm việc với Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về tình hình thực hiện chính sách pháp luật về giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn thành phố.