Cần sự phối hợp đồng bộ giữa hai địa phương

    Gốc

    Sáng ngày 22-7, tại Sở Tài nguyên-Môi trường TP Hồ Chí Minh(TN-MT), Ban Kinh tế ngân sách (KTNS) của Hội đồng nhân dân thành phố đã có buổi làm việc với ngành TN-MT, Giao thông vận tải (GTVT) và UBND quận Thủ Đức tìm các biện pháp giải quyết tình hình ô nhiễm môi trường ở kênh Ba Bò, quận Thủ Đức.

      Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/qdnd/baongay.kinhte.chinhsachkinhte.39090.qdnd