Cần sớm xử lý dấu hiệu vi phạm pháp luật tại cơ sở sản xuất Vodka men

Trong đời sống doanh nghiệp, một trong những hình thức kinh doanh khá phổ biến tại nước ta là thành lập công ty cổ phần vì những ưu điểm nổi bật trong việc huy động vốn và sử dụng vốn hiệu quả phục vụ hoạt động kinh doanh. Song, mặt trái của mô hình kinh doanh này là việc giải quyết các tranh chấp liên quan đến nội bộ trong doanh nghiệp.

Nguồn VNEWS: https://vnews.gov.vn/video/can-som-giai-quyet-vu-tranh-chap-tai-co-so-san-xuat-thuong-hieu-ruou-45906.htm