Cần sớm dọn vệ sinh trên mặt cống Yên Thế - Bắc Sơn

Người dân sống dọc tuyến đường Yên Thế  và Bắc Sơn (thuộc địa bàn P. Hòa An, Q. Cẩm Lệ, Đà Nẵng) phản ánh: Hiện nay, các đơn vị thi công kênh thoát nước Yên Thế - Bắc Sơn đã hoàn thành phần việc của mình và rút đi.

Cần sớm dọn vệ sinh trên mặt cống Yên Thế - Bắc Sơn - Ảnh 1

Cần sớm dọn vệ sinh trên mặt cống Yên Thế - Bắc Sơn - Ảnh 2

Rác thải và cỏ dại mọc um tùm trên mặt cống Yên Thế -Bắc Sơn.

Người dân sống dọc tuyến đường Yên Thế và Bắc Sơn (thuộc địa bàn P. Hòa An, Q. Cẩm Lệ, Đà Nẵng) phản ánh: Hiện nay, các đơn vị thi công kênh thoát nước Yên Thế - Bắc Sơn đã hoàn thành phần việc của mình và rút đi. Trên mặt cống đã được bê-tông hóa, đổ đất lên trên cỏ mọc um tùm và đầy rác thải, vừa ô nhiễm môi trường vừa mất mỹ quan đô thị. Thiết nghĩ, chính quyền Q. Cẩm Lệ cần khẩn trương vào cuộc, chỉ đạo các đơn vị liên quan sớm giải quyết thực trạng này.

NGUYÊN THẢO