Cần sớm dỡ bỏ hạn mức đất nông nghiệp, tạo điều kiện phát triển sản xuất

Chiều 4-11, phiên thảo luận tại hội trường, đại biểu Bùi Thanh Tùng đề nghị xem xét sửa đổi, bổ sung Luật Đất đai năm 2013 theo hướng tăng hạn mức, tiến tới dỡ bỏ hạn mức đất nông nghiệp, tạo điều kiện phát triển sản xuất nông sản hàng hóa.

Cần sớm dỡ bỏ hạn mức đất nông nghiệp, tạo điều kiện phát triển sản xuất - Ảnh 1

Đại biểu Bùi Thanh Tùng cho rằng, tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn bó hữu cơ với việc xây dựng nông thôn mới. Một trong nhữn g giải pháp quan trọng để tái cơ cấu ngành nông nghiệp là đẩy mạnh thu hút đầu tư ứng dụng công nghệ cao, mở rộng vùng sản xuất hàng hóa nông nghiệp, thủy sản tập trung, đủ điều kiện áp dụng công nghệ canh tác hiện đại, bảo đảm an toàn thực phẩm.

Đại biểu phân tích rõ thực tế hiện nay, việc tổ chức sản xuất trong nông nghiệp có một số bất cập. Đó là, đối với doanh nghiệp, chưa tổ chức được hệ thống vệ tinh là các hộ sản xuất, hợp tác xã, tổ hợp tác nhằm phát triển sản xuất quy mô lớn, tìm kiếm và đáp ứng thị trường tiêu thụ có tiềm năng (siêu thị, xuất khẩu); chưa chú trọng đầu tư một cách hệ thống cho việc xây dựng và phát triển thương hiệu nông sản…

Còn đối với người sản xuất (nông dân), thực tế cho thấy tình trạng giảm sự gắn bó với đồng ruộng, do thu nhập thấp. Do không tìm kiếm được hợp đồng tiêu thụ sản phẩm ổn định; quy mô sản xuất rất nhỏ, vì chưa tập trung được tư liệu sản xuất (đất đai). Vấn đề khác do ý thức tuân thủ hợp đồng với các doanh nghiệp không nghiêm túc, người dân làm nhiều nơi thường xuyên phá vỡ hợp đồng khi giá nông sản tăng cao…

Chung quanh chính sách hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, theo đại biểu, Chính phủ đã có Nghị định số 210 về Chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn, nhấn mạnh các nội dung: đặc biệt ưu đãi đầu tư, ưu đãi đầu tư và khuyến khích đầu tư.

Tuy nhiên, ông Bùi Thanh Tùng cho rằng, chính sách mới quan tâm đến các dự án đặc biệt ưu đãi đầu tư, ưu đãi đầu tư, chưa chú trọng đến lĩnh vực khuyến khích đầu tư, trong khi lĩnh vực này có rất nhiều đối tượng tham gia.

Đồng thời, chưa có hướng dẫn cụ thể về khuyến khích nhà đầu tư có dự án nông nghiệp đặc biệt ưu đãi đầu tư, dự án nông nghiệp ưu đãi, dự án nông nghiệp khuyến khích đầu tư tích tụ đất hình thành vùng nguyên liệu thông qua hình thức hộ gia đình, cá nhân góp vốn bằng quyền sử dụng đất đối với các dự án không thuộc trường hợp Nhà nước thu hồi đất.

Trong lĩnh vực tích tụ ruộng đất, đại biểu cũng chỉ ra bất cập trong một số quy định chưa phù hợp.

Theo quy định tại Điểm b, Khoản 1, Điều 129 Luật Đất đai năm 2013: hạn mức giao đất nông nghiệp không quá 2 ha cho mỗi loại đất. Theo quy định tại Khoản 1, Điều 130 Luật Đất đai năm 2013: hạn mức nhận chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân không quá 10 lần hạn mức giao đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân đối với mỗi loại đất quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều 129 của Luật này.

Đại biểu nêu thực tế hiện nay tại thành phố Hải Phòng cũng như nhiều địa phương khác trong cả nước có những nông dân đã tích tụ được đến 40-100 ha đất nông nghiệp-như hộ nông dân ở xã Hòa Bình, huyện Vĩnh Bảo… “Như vậy hạn mức giao đất nông nghiệp là quá thấp so với thực tiễn, diện tích nhỏ không thể áp dụng đồng bộ cơ giới hóa và tạo ra lượng sản phẩm đủ lớn cung cấp ổn định cho thị trường, nhất là thị trường xuất khẩu”.

Ngoài ra, đại biểu Bùi Thanh Tùng cũng phản ánh việc thực hiện Quyết định số 62 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản, xây dựng cánh đồng lớn; Quyết định số 68 về chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất trong nông nghiệp gặp khá nhiều khó khăn trong thực tế.

Bày tỏ đồng tình với ý kiến của đại biểu Trương Trọng Nghĩa (Đoàn TP Hồ Chí Minh) trong phiên thảo luận ngày hôm qua về những quy định liên quan về thuế, ông Bùi Thanh Tùng cho rằng: Mặt hàng phân bón được chuyển từ danh mục chủng loại hàng chịu thuế giá trị gia tăng 5% sang danh mục hàng không chịu thuế giá trị gia tăng từ khâu nhập khẩu đến khâu sản xuất, thương mại bán ra. Như vậy, đồng nghĩa với việc toàn bộ thuế thuế giá trị gia tăng đầu vào đều bị cộng vào chi phí sản xuất, làm tăng giá thành sản phẩm.

Khi Luật đi vào cuộc sống, thực tế thấy rằng, người sản xuất và nông dân Việt Nam không thu được lợi, Nhà nước không thu được thuế, chỉ doanh nghiệp sản xuất phân bón nước ngoài nhập khẩu vào Việt Nam được lợi do họ đã được hoàn thuế từ nước sở tại. “Khi bán tại thị trường Việt Nam lại không phải chịu 5% như trước đây nên sức cạnh tranh của họ rất lớn, có thể khống chế giá cả thị trường Việt Nam”. Đại biểu phân tích.

Từ thực trạng trên, đại biểu Quốc hội TP Hải phòng đề nghị Chính phủ, Quốc hội sớm xem xét sửa đổi, bổ sung Điều 129, 130 của Luật Đất đai năm 2013 theo hướng tăng hạn mức, tiến tới dỡ bỏ hạn mức đất nông nghiệp, tạo điều kiện phát triển sản xuất nông sản hàng hóa tập trung, an toàn thực phẩm.

Thứ hai, đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sớm trình Chính phủ bổ sung, sửa đổi Nghị định số 210/2013/NĐ-CP, quy định về lĩnh vực nông nghiệp đặc biệt ưu đãi đầu tư và ưu đãi đầu tư yêu cầu phải đáp ứng cả hai điều kiện ngành nghề ưu đãi và địa bàn ưu đãi.

Cụ thể, đề nghị sửa đổi quy định này theo hướng lĩnh vực nông nghiệp đặc biệt ưu đãi đầu tư và ưu đãi đầu tư yêu cầu phải đáp ứng một trong hai điều kiện ngành nghề ưu đãi hoặc địa bàn ưu đãi. Mặt khác, cần rà soát một cách tổng thể các quy định về chính sách hỗ trợ.

Đề nghị Bộ Tài chính, Bộ Công thương sớm nghiên cứu, báo cáo Chính phủ, Quốc hội xem xét lại quy định miễn thuế thuế giá trị gia tăng đối với các mặt hàng phân bón và một số mặt hàng khác để kịp thời tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp sản xuất trong nước và nông dân.

(Đại biểu Bùi Thanh Tùng, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội TP Hải Phòng)