Cần sớm công bố những văn bản "ăn theo" hộ khẩu đã hết hiệu lực

    Gốc

    Ngày 2/10, tin từ Bộ Tư pháp cho biết: Theo tổng hợp của Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp, tính đến nay, tất cả các Bộ, ngành và 63/64 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã có báo cáo kết quả rà soát các quy định "ăn theo" hộ khẩu.

    Nguồn CAND: http://www.cand.com.vn/vi-VN/thoisu/2007/10/76155.cand