Cần sớm có quy định về thi cử để giáo viên, học sinh chủ động

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Năm học 2008 – 2009, lần đầu tiên, Bộ GD&ĐT áp dụng kế hoạch học tập 37 tuần thực học đối với các trường THCS, THPT (trước là 35 tuần).

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=56&NewsId=82812