Cần quy định rõ hơn về tiền cấp quyền khai thác khoáng sản

Dự thảo Luật đã phần nào thể hiện được những mong muốn đổi mới trong các quy định nhằm đáp ứng những đòi hỏi của thực tiễn phát triển kinh tế - xã hội theo xu hướng mới. Tuy nhiên, bên cạnh những mặt tích cực của Dự thảo Luật, các quy định trong bản dự thảo cũng đã bộ lộ những nội dung cần được hoàn chỉnh hơn nữa. Đây là những ý kiến được các đại biểu đưa ra tại Hội thảo 'Góp ý dự thảo Luật địa chất và khoáng sản.' được Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam phối hợp với Ủy ban Khoa học Công nghệ và môi trường của Quốc hội tỏ chức ngày 14/6 tại Hà Nội.

Nguồn VNEWS: https://vnews.gov.vn/video/can-quy-dinh-ro-hon-ve-tien-cap-quyen-khai-thac-khoang-san-124392.htm