Cần phát triển ngành khoa học biển

    Báo Người Lao Động
    Gốc

    (NLĐ) – Nhiều nhà chuyên môn về khoa học và công nghệ biển đề xuất phải dành ưu tiên cho việc nhận diện và góp phần giải quyết bài toán khẩn cấp về biến đổi khí hậu, đồng thời góp tiếng nói để xã hội nhận thức đầy đủ và phản biện với tinh thần trách nhiệm đối với các công trình đầu tư vào những địa bàn có nhiều khả năng bị tổn thương do biến đổi khí hậu.

    Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/20090121115513117P0C1038/can-phat-trien-nganh-khoa-hoc-bien.htm