Cần những giải pháp căn cơ để xây dựng văn hóa học đường

Thời gian qua, bên cạnh mặt tích cực mà kinh tế thị trường, mạng xã hội mang lại, thì chúng ta cũng thấy những mặt trái, biểu hiện ở một bộ phận thanh thiếu niên như chạy theo lối sống thực dụng, xa rời các giá trị truyền thống tốt đẹp, thiếu ý chí vươn lên…Điều này đòi hỏi chúng ta cần phải có những giải pháp căn cơ, lâu dài để rèn luyện nhân cách và giáo dục thế hệ trẻ thành những con người phát triển toàn diện, có ý thức trách nhiệm với đất nước, cộng đồng, gia đình và bản thân.

Thu Mai, Lê Minh

Nguồn Tổ Quốc: https://toquoc.vn/can-nhung-giai-phap-can-co-de-xay-dung-van-hoa-hoc-duong-20220827164202962.htm