Cần nhìn lại chính mình

    Báo Nhân Dân
    Gốc

    ND- Một thông tin có tính chất báo động vừa được Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Lê Thị Thu Ba đưa ra tại phiên họp Quốc hội vừa rồi: "Tình trạng thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên phạm tội có chiều hướng gia tăng. Trong số 24.608 đối tượng phạm tội có 2.333 là đối tượng học sinh, sinh viên, chiếm 9,48%. 2.904 đối tượng phạm tội dưới 18 tuổi, chiếm 11,8%. Hành vi phạm tội đa dạng, nhiều vụ rất nghiêm trọng...".

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=134900&sub=127&top=39