Cần nhập chương trình và giáo trình nước ngoài để đào tạo CNTT

    Gốc

    NDĐT – Chúng ta nên nhập khẩu những chương trình và giáo trình nước ngoài trong lĩnh vực CNTT để đào tạo nhân lực cho ngành này theo chuẩn quốc tế, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân khẳng định trong buổi làm việc với Bộ TT-TT sáng nay.

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=107258&sub=72&top=41