Cần lưu ý khi mua nhà

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet- Dù bạn gặp được một thương vụ mà thoạt nhìn rất hời, nhưng nếu bên bán lại bị phá sản gần thời điểm bán, sẽ có nhiều rủi ro xung quanh khối tài sản được bán đó.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=34&NewsId=100093