Cần loại bỏ những cán bộ thoái hóa biến chất ra khỏi bộ máy

Trong buổi chất vấn sáng nay, nhiều đại biểu đã đặt vấn đề quan tâm đến tình trạng kỷ cương, kỷ luật không nghiêm, một bộ phận cán bộ thoái hóa biến chất, gây lo lắng trong nhân dân. Các đại biểu đặt câu hỏi, Thủ tướng có quyết tâm chấn chỉnh thực trạng đó và biện pháp của Chính phủ như thế nào?

Là người đầu tiên nêu câu hỏi chất vấn, đại biểu Nguyễn Thái Học (Phú Yên) bày tỏ sự đồng tình với tinh thần chỉ đạo quyết liệt, quyết tâm Thủ tướng trong thời gian qua. Tuy vậy, cử tri quan tâm, lo lắng, bất bình trước thực trạng kỷ luật kỷ cương không nghiêm; một bộ phận cán bộ tha hóa, biến chất, trong đó có người ở cương vị lãnh đạo quản lý. Thủ tướng có quyết tâm chấn chỉnh thực trạng trên và có giải pháp nào?

Trả lời chất vấn của đại biểu Nguyễn Thái Học, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc thừa nhận tình trạng tiêu cực nhũng nhiễu đang gây thách thức về niềm tin của người dân với công cuộc phát triển đất nước.

Thủ tướng khẳng định, Chính phủ cùng với hệ thống chính trị sẽ xử lý quyết liệt tình trạng không có kỷ cương phép nước, tham nhũng, tiêu cực, nhũng nhiễu, gây khó khăn cho người dân và doanh nghiệp… để tạo niềm tin trong toàn Đảng, toàn dân.

“Cần phải loại bỏ những cán bộ thoái hóa, biến chất ra khỏi bộ máy. Đây là nhu cầu cấp bách. Vì vậy cần có chủ trương, biện pháp cụ thể trong Đảng, Nhà nước và hệ thống chính trị”- Thủ tướng nói.

“Xử lý nghiêm khắc các cá nhân, tập thể vi phạm… Đó là hình thức pháp trị cần thiết trong tình hình hiện nay” - Thủ tướng nhấn mạnh.

Các biện pháp mà Thủ tướng nêu ra gồm có: giáo dục rèn luyện đạo đức cán bộ, theo lời dạy của Bác Hồ “Cán bộ lấy đức làm gốc”. Thực hiện nghiệm NQ 4 của BCH T.Ư Đảng khóa XII về chống thoái hóa, biến chất trong cán bộ, đảng viên.

Tuy nhiên, theo Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, cùng với đó cần phải công khai minh bạch, quyền lực phải được kiểm soát. Cần có cơ chế quản lý hạn chế thấp nhất tình trạng xin-cho, nhất là liên quan tài chính, ngân sách, tài nguyên, đất đai. Đẩy mạnh cải cách tiền lương gắn với tinh giảm biên chế, cùng với việc tăng cường kỷ luật kỷ cương hành chính, chống thoái hóa biến chất... Và đây là những giải pháp phải thực hiện liên tục, kiên trì với tinh thần quyết tâm cao.

“Với giải pháp trên cùng với sự quyết tâm của hệ thống chính trị nhất định kỷ luật, kỷ cương, đặc biệt chống thoái hóa biến chất trong cán bộ sẽ giảm đi” - Thủ tướng khẳng định.

Chính phủ nêu cao tinh thần đoàn kết

Trả lời câu hỏi của đại biểu Lê Thanh Vân (Cà Mau) về việc đánh giá năng lực, phẩm chất, trí tuệ của các thành viên Chính phủ trực tiếp qua các phiên trả lời chất vấn vừa qua, Thủ tướng cho biết: Đây là một tập thể đoàn kết thống nhất, trên dưới một lòng, quyết tâm thực hiện tốt những chủ trương chính sách của Đảng, nhà nước, Quốc hội.

Theo Thủ tướng, Chính phủ nhiệm kỳ mới hoạt động chưa được bảy tháng, và “năm ngón tay có ngón ngắn ngón dài”, nhưng các thành viên Chính phủ cùng hướng về phục vụ, lãnh đạo, chỉ đạo quản lý đất nước tốt nhất theo luật pháp đã quy định.

“Trong 27 thành viên, có nhiều đồng chí xuất sắc và cũng có đồng chí còn mới thì phải phấn đấu hơn. Nhưng tinh thần đoàn kết, thống nhất rất quan trọng, “một cây làm chẳng nên non”. Các thành viên hỗ trợ lẫn nhau trong một tập thể sinh hoạt có quy chế, quy định, công khai minh bạch để quyết tâm thực hiện một Chính phủ kiến tạo, liêm chính như đã được khẳng định. Muốn như vậy, các thành viên Chính phủ cũng phải liêm chính, cũng phải kiến tạo nỗ lực hết mình. Chúng ta biết đối với thể chế pháp luật hiện hành thì vai trò Bộ trưởng, thành viên Chính phủ, tư lệnh ngành phải rất quan trọng".

“Tôi tin tưởng rằng với sự giám sát của Quốc hội và trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, các thành viên phải cố gắng hơn nữa để hoàn thành tốt trách nhiệm nặng nề được Đảng, nhà nước và nhân dân giao phó” - Thủ tướng khẳng định.