Cần lấy lại hình ảnh người chiến sỹ công an

Hàng loạt vụ việc diễn ra trong thời gian gần đây đã làm xấu đi hình ảnh người chiến sĩ công an trong con mắt người dân. Hình ảnh người chiến sỹ công an được thể hiện qua các vụ việc đó bằng công thức: Công an = Quyền lực + côn đồ.