Cần làm gì để bảo đảm an toàn thông tin cá nhân?

Thời gian qua, rất nhiều vụ việc lộ, lọt thông tin cá nhân đã xảy ra để lại hậu quả nghiêm trọng cho người dùng. Một trong những nguyên nhân chính gây ra tình trạng trên được xác định là do nhận thức của người sử dụng. Các cuộc tấn công mạng hiện nay có xu hướng tập trung vào con người hơn là vào máy móc và thiết bị. Vì vậy, người dân cần nắm vững những kỹ năng cơ bản để bảo đảm an toàn thông tin cá nhân.

Nguồn: Bộ Thông tin và Truyền thông

Nguồn: Bộ Thông tin và Truyền thông

Đồ họa: TÔ NGỌC

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/xa-hoi/cac-van-de/can-lam-gi-de-bao-dam-an-toan-thong-tin-ca-nhan-772722