Cần làm chuyển biến ý thức của người tham gia giao thông

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Hiện nay tình trạng ùn tắc và tai nạn giao thông trên địa bàn cả nước nói chung và tại Thủ đô nói riêng đã trở thành vấn đề bức xúc. Theo tôi nghĩ, nguyên nhân chính vẫn là do ý thức của người tham gia giao thông.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=48&NewsId=36356